Pierwsi absolwenci opuścili Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych. Po 6 latach nauki nastał czas pożegnania. Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego, które odbyło się 27 kwietnia 2018 r., uczniowie klasy szóstej otrzymali dyplomy wieńczące ich naukę w szkole średniej, a także nadające im zawodowy tytuł: Plastyk. Był czas na wspomnienia, podsumowania, podziękowania… Było wesoło i wzruszająco…

Po uroczystym pożegnaniu goście udali się na wystawę prac dyplomowych.