Obrony prac dyplomowych ze specjalności projektowania graficznego i ceramiki odbyły się 3 i 4 kwietnia. Komisja w składzie: dyrektor P. Floerke, n-l ceramiki M.Wojnowska-Sobecka, n-l projektowania graficznego K. Kojtka oraz n-l rysunku i malarstwa S. Jasieniecki wysoko oceniła tegoroczne prace dyplomantek. Prócz prac z danej specjalności uczennice prezentowały również aneksy z rysunku lub malarstwa.