Zarządzeniem Dyrektora ZSM w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1. Zawiesza się zajęcia w Zespole Szkół Miejskich od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.
2. 12 i 13 marca 2020 r. będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze ( świetlica )
3. Zawiesza się działalność stołówki szkolnej od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

W porozumieniu z ks. kan. mgr Jarosławem Wacławem Kuleszą , proboszczem Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą, Diecezja Płocka odwołane zostają rekolekcje wielkopostne.