Obrony dyplomów w tym roku odbyły się 22 i 26 czerwca – wyjątkowo późne terminy w tym wyjątkowym roku, gdzie harmonogramy podporządkować trzeba było sytuacji związanej z pandemią. Ale udało się, wszyscy dyplomaci – w tym roku 8 osób – obronili się i uzyskali tytuł Plastyka w specjalnościach: Techniki graficzne – 5 osób i Techniki rzeźbiarskie – 3 osoby. Gratulujemy i życzymy pozytywnych wyników matur oraz dobrych wyborów i sukcesów w dalszej drodze rozwoju.

Więcej zdjęć w zakładce Galerii.