Rynek z kamienicami pod św. Mikołajem i Krzysztofem, Wzgórze Zamkowe z Basztą, Kościół Farny, kamienicę Celejowską oraz inne urokliwe miejsca Kazimierza Dolnego mieli okazję podziwiać uczniowie 2 i 3 klasy OSSP. Zwiedzili Muzeum Nadwiślańskie. Pierwszy dzień czterodniowej wycieczki był przeznaczony na poznawanie i zwiedzanie. Kolejne trzy dni na zatrzymanie wrażeń i utrwalenie (przy pomocy pędzla i farb) piękna nadwiślańskiej mekki artystów. Zajęcia warsztatowe w trakcie pleneru poprowadził p. Jacek Kamiński. Opiekę nad uczniami sprawowały wychowawczynie: p. Krzysztofa Koncicka i p. Dorota Rutkowska.

 

20171021_103514 20171023_110001 20171023_104426 20171023_102200 20171022_122106 20171021_103921 20171021_103621