Nauka w Liceum Sztuk Pięknych w Golubiu- Dobrzyniu trwa 5 lat i jest bezpłatna.

W szkole realizowane jest kształcenie ogólne i artystyczne.

Obecnie prowadzone są dwie specjalności: TECHNIKI GRAFICZNE – specjalizacja: projektowanie graficzne oraz TECHNIKI RZEŹBIARSKIE – specjalizacja: ceramika artystyczna.

Uczeń doskonali się na wybranej specjalności od klasy 2. Po ukończeniu 5-letniego cyklu nauki, przystępuje do obrony pracy dyplomowej ze swojej specjalizacji (projektowania graficznego lub ceramiki artystycznej) i uzyskuje tytuł zawodowy: PLASTYK  o danej specjalności.

Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach: rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, podstaw fotografii i filmu, historii sztuki oraz projektowania graficznego i ceramiki artystycznej.

Kształcenie ogólne obejmuje program szkoły licealnej ogólnokształcącej i przygotowuje do zdania matury.

W Liceum Sztuk Plastycznych uczniowie mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach, plenerach, wyjazdach edukacyjnych, imprezach kulturalnych. Organizowane są wystawy prac uczniów prezentujące ich osiągnięcia artystyczne. Licealiści przygotowywani są do udziału w zewnętrznych przeglądach artystycznych i różnego szczebla konkursach, w których odnoszą sukcesy.

Nasza szkoła ściśle współpracuje z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, który w ramach podpisanego porozumienia sprawuje nad nią patronat.