OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFICZNY programu Sztuka Wyboru
„Odpowiedzialni młodzi pasażerowie” – Bydgoszcz

termin: 25 października 2019 r. (decyduje data stempla)

regulamin

więcej informacji: http://www.sztukawyboru.pl/SW/zglo/101034,Konkurs-graficzny-programu-Sztuka-Wyboru.html

VI BIENNALE GRAFIKI PROJEKTOWEJ – Dąbrowa Górnicza

termin do 15 maja 2020 r. (decyduje data stempla)

regulamin