Zasady przyjmowania kandydatów i harmonogram egzaminów wstępnych do LP i LSP:

rekrutacja 2019/2020