ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W GOLUBIU-DOBRZYNIU tworzą trzy szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

 i Liceum Sztuk Plastycznych.

Szkoła plastyczna utworzona została 1 września 2012 roku jako 6-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu. Nauka w niej obejmuje cykl 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum. Po ukończeniu i obronie pracy dyplomowej absolwenci uzyskują zawodowy tytuł Plastyka i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

W związku z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów, OSSP jest aktualnie szkołą w trakcie wygaszania – ostatni rocznik ukończy ją w 2022 roku.

We wrześniu 2019 powołane zostało Liceum Sztuk Plastycznych. To szkoła 5-letnia, do której przyjmowani są absolwenci klas ósmych szkół podstawowych. Nauka obejmuje kształcenie ogólne szkoły średniej oraz artystyczne zawodowe. Absolwenci uzyskują tytuł Plastyka w jednej z 2 prowadzonych aktualnie specjalności. Są to TECHNIKI GRAFICZNE (specjalizacja: projektowanie graficzne) oraz TECHNIKI RZEŹBIARSKIE (specjalizacja: ceramika artystyczna).

Uczniowie po ukończeniu OSSP, jak i Liceum Sztuk Plastycznych, przygotowani są do podjęcia pracy zawodowej, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studia wyższych.

Kształcenie artystyczne odbywa się poprzez zajęcia warsztatowe takie jak: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu, ceramika, projektowanie graficzne, projektowanie multimedialne oraz historia sztuki. Uczniowie uczestniczą w przeglądach, imprezach kulturalnych, wystawach, wyjazdach edukacyjnych, plenerach, warsztatach doskonalących. Szkoła objęta jest patronatem Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którym w ramach podpisanego porozumienia ściśle współpracuje.