PRZYBORY, KTÓRE POWINIEN MIEĆ MATURZYSTA W DNIU EGZAMINU MATURALNEGO

 

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

 

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze
Matematyka Linijka

Cyrkiel

Kalkulator prosty*

 

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.